"In liefdevolle herinnering"

Pijke, Antoine, Christiene, Quint, Simone

Activiteiten

Een groot aantal vrienden van de stichting zet zich jaarlijks in om fondsen te werven en ontplooien daarvoor onder andere de volgende initiatieven en activiteiten:

Doelstelling Stichting

Stichting PACQS heeft als doel het werven van fondsen zodat een aantal geselecteerde goede doelen ondersteund kan worden. De doelen zijn gekozen vanuit de gedachte de wereldvrede te bevorderen en de wereld duurzamer, veiliger en gezonder te maken.

Over Ons

Pijke van Veldhuizen (3), Antoine van Veldhuizen (43), Christiene Marckelbach – De Sadeleer (64), Quint van Veldhuizen (7) en Simone Marckelbach-van Veldhuizen (41) vormen samen het woord PACQS.