Contact

Stichting PACQS is een initiatief van de familie en vrienden van Pijke, Antoine, Christiene, Quint en Simone. In het bestuur van de stichting zitten:

Norbert van Veldhuizen, voorzitter
Paul Marckelbach, secretaris
Mark Welling, penningmeester
Ilse van Os, activiteiten

Je kunt de stichting bereiken door het sturen van een mail naar bestuur@pacqs.nl.

Alle steun is welkom!